qigong

….. ”den kinesiska yogan”

av Peter Buchar

Yogan,  Qigongen och Taichin har utvecklats parallellt under 1000-tals år i Österlandet. Ofta ”möts” de, och har säkert också ofta mötts, naturligt, eftersom de alla har målet gemensamt, nämligen meditation och medvetenhet. Många av övningarna, rörelserna, positionerna och kanske framför allt attityderna som rekommenderas, påminner väldigt mycket om varandra. Så att kalla Qigongen för ”den kinesiska yogan”, som Master Li Jun Feng från Kina ( se nedan)  gjorde på 90-talet vid ett tillfälle, är absolut inte märkligt på något sätt. På några plan, då tänker jag filosofiskt och andligt, så är det inte fel att säga att det är samma sak.

Jag har en stark känsla av ju djupare man tränger ner i en av ”metoderna”, desto mer närmar man sig kärnan i någon av de andra. Dvs de är olika, men liknande vägar till samma mål. Vilket är då målet ?
Tjaa … varför inte ”Mindfulness” ?

Här berättar jag dock mer precist om Qigongen, som blev min egna personliga favorit, när den kom till Sverige på 80-talet.
Mycket p.g.a. att så många av övningarna, kanske 80-90 %, utförs i stående position.

Avslappning är nyckeln

Man brukar säga att Qigong i huvudsak handlar om tre saker ; en långsam rörelse, andning och koncentration. Som en röd tråd genom dessa löper sedan vikten av avslappning.  En avslappnad kropp ger ett avslappnat sinnelag. Ett avslappnat sinnelag påverkar å andra sidan kroppen positivt. När man tränat och praktiserat Qigong regelbundet under en period, så kan man klart notera hur kropp och sinne samverkar och påverkar varandra, och att man stärker de båda sidorna med denna typ av träning. Ett inre lugn blir resultatet, samtidigt som då kroppen blir friskare och starkare.

*************

Viktigt är, att om du verkligen vill finna ut vad Qigong är, så måste du uppleva det personligen !  Träna regelbundet, lär dig slappna av kroppen och sinnet, lite i taget, med mycket tålamod. Qi, livskraften, kommer att strömma i din kropp, i dina muskler, leder och organ. Det kommer att städa ut gammalt skräp. Förr eller senare kommer du, via en egen personlig upplevelse, att förstå varför  Qigongen som träningsform överlevt i tusentals år.

Stärka upp istället för att dämpa

Qigong är en av grundpelarna i den Traditionella Kinesiska Medicinen, TKM, där bl.a. akupunturen ingår. Man ser inom den Kinesiska Medicinen sjukdomar och värk som obalans i kroppens energisystem. Istället för att dämpa eller bota symptomet, som vi ju ofta gör inom vår västerlänska medicin, så behandlas hela människan. Inga sjukdomar ses därför som obotliga inom TKM.  Människan har inom sig en egen kraftfull läkningsförmåga, och där finns redan en strävan efter balans. Vi är dessutom del av ett större system, och i ett nära samspel, om vi vill, med naturens krafter.

Qi som en fjällbäck

Qi är alltså livskraften, och gong är bl.a. det som skapas där qi finnes. Qi driver blodet. Eftersom en avslappnad kropp har starkt flöde av qi, så har denna kropp också en stark blodcirkulation. Qi drivs av sinnet/tanken. ”Qi går dit tanken går”, säger man ofta inom Qigongen. Därför lär man sig ha uppmärksamheten riktad mot olika delar av kroppen. Det finns sedan skolor som går ett steg till, och i en sådan landade jag själv i slutet av 90-talet. Dessa skolor säger att sinnet styrs av hjärtat. Där är det viktigt att tänka kvalitativt, att tänka ”rent”.
”Om dina tankar är grumliga, så blir även qi grumlig, kraften flödar inte som den skall. Om din tanke däremot är ren, så flödar qi klar och frisk som en fjällbäck i din kropp”.
Så har Master Li Jun Feng, en välkänd Qigong- och TaiChi mästare i Kina, uttryckt detta faktum.

Han har grundat skolan Sheng Zhen Wuji Yuan Gong, och önskar att träningen ska föra oss närmare det han kallar människans naturliga tillstånd … känslan av lycka och förnöjsamhet, ett tillstånd då man inombords upplever harmoni, klarhet och fridfulhet.

Sheng Zhen-qigongen är mestadels uppbyggd runt mjuka, graciösa rörelser. En mycket behaglig och vacker Qigong, både att se på och att utföra.

”Stilla Qigong”

Intressant är, att det ibland hävdas, att den kanske mest kraftfulla Qigongen dock faktiskt sker utan synbar rörelse. Man står här stilla i olika positioner. Metoden kallas Zhan Zhuang, och är riktigt, riktigt gammal !
Man söker i denna träning kroppens mittlinje, med en samtidig centrering i Tan Tien, området under naveln. Man söker också det djupa, avslappade andetaget, medan man gör sitt bästa att också stilla sinnet (the mind).

Med lugna, fina tankar ”ber” man kroppen och spända muskler, att slappna av.  Vi strävar i träningen efter att låta kroppen själv finna en ”balanserad spänning”, en harmonisk s.k. muskeltonus. Under tiden ”väntar” man, andas djupt och lugnt.
Man tränar sig i att neutralt försöka observera det rastlösa sinnet … alla de surrande, och tyvärr så ofta, värderande, tankar vi dagligen tänker.

Andetaget … gåvan till kroppen

Att lära sig ”bukandning”, det djupa andetaget, innebär att  ge sin kropp gåvan att åter få andas naturligt, utan muskelkraft och utan ansträngning ! Den får då åter andas som den gjorde när den låg i mammas mage.
Att lära sig andas igen, är en spännande resa. Mot upptäckten att vi i vuxen ålder, dels bara använder bråkdelen av vår andningskapacitet, dels andas genom att spänna muskler i bröst och nacke. Att upptäcka ”det ursprungliga andetaget”, det avslappade och ansträngningslösa andetaget, är för många en fantastisk upplevelse.

Kuriosa om tankens kraft

Regelbunden träning av dessa urgamla kinesiska övningar kan också leda till att man blir medveten om hur tankarna ”går”, och om hur starkt de verkligen påverkar den egna kroppen.
Man kan upptäcka var i kroppen spänningar ligger, och sedan mer koncentrerat arbeta mot att ”släppa dom”. Man kan också bli medveten om vilken roll känslor och attityder spelar, och om hur man faktiskt ibland ”ger bort sin qi” … hur man ”dränerar sig själv”.

Med ökande kroppsmedvetenhet kan man notera, att livskraft (qi) ofta är en färskvara. Det är något som händer just nu, mycket beroende på hur mina tankar och attityder är just nu. Jag har hört människor rapportera att de känner  att de ibland blir trötta och kraftlösa av det egna värderandet. Detta är också min egna erfarenhet, och i takt med att man utvecklar och fördjupar sitt lyssnande på vad som sker i kroppen, så blir detta faktum mer och mer klart.

Zhan Zhuang

Qigongen, och kanske speciellt Zhan Zhuang, erbjuder en möjlighet att träna hela kroppen samtidigt. Muskler, inre organ, sinnet, nervsystemet, hjärtat etc.
Hemligheten ligger i att man tränar spänning och avslappning på samma gång, inte efter vartannat, som i vanlig träning.
Att stå stilla, till synes blickstilla, utan rörelse, som ett träd. I verkligheten växer man inifrån, precis som trädet. Zhan Zhuang är helt fokuserad på det inre ”växandet av qi”, och på den ovan nämnda ”samtidiga” träningen.

Den egna vägen

Själv har jag haft nöjet att få träna med en rad duktiga och erkända lärare, men absolut blivit mest inspirerad av  praktik och utbildning med Master Li Jun Feng, under många år tränare för det kinesiska landslaget i Wushu och Taichi, och som därefter grundade Sheng Zhen-skolan, en qigong-metod som numera finns i många länder. Han är, sedan 7-8 år, boende i USA, och forskar runt Qigong på universitetet i Houston, Texas, samtidigt som han utbildar instruktörer runt om i världen.

             

************

En annan stor lärare som starkt påverkat mig under de kurser jag gått för henne, är den kvinnliga mästaren från Peking, Master Fan Xiulan, grundare av Biyun-metoden.

Jag vill också nämna den ovan omskrivna metoden Zhan Zhuang som en ständig källa till inspiration och personlig drivkraft.

Min egna Qigong- och Taichi-undervisning är en syntes av de ovan nämnda skolorna, men också självklart starkt påverkad av de olika typer av meditation som jag praktiserat genom åren. Denna syntes har vuxit fram ur många träningstimmar, och den fortsätter att växa. Ju mer man tränar, desto mer upptäcker man, och själv blir jag bara mer och mer fascinerad

*************

Sammanfattningsvis

*  Vi tränar sinnet till att fokuserat slappna av i kroppsdelar där vi funnit spänningar. Vi tränar samtidigt sinnet till att inte fastna i ”negativa” tankar, värderande eller tyckande etc.

*  Vi tar så kroppen och sinnet till ett meditativt tillstånd … allting stillnar, vi är i nuet. Kroppen är i vila, men samtidigt alert och vaken. Den är avslappnad, utan att vara slapp.
Sinnet är stilla, uppmärksamt …. och känslan av att ”smälta in” i det som finns runtomkring, samtidigt som energinivån höjs blir ofta en del av upplevelsen.

Peter Buchar