om mindfulness


Medveten närvaro eller konsten att vara här och nu

av Peter Buchar

Ögonblicket
Ibland pratar man om att Mindfulness … att vara Mindful, är som att vakna upp till livet, som att vakna upp för att möta och uppleva det som är, just nu … i detta ögonblick, och sedan gå vidare och uppleva nästa ögonblick, och nästa …
I Mindfulnessträningen försöker man därför lära sig att se verkligheten som den är, inte som man vill eller önskar att den vore. Då kan vi möta det som sker, med barnets nyfikenhet … som vore det helt nytt.

Detta är inte lätt som det låter, det kräver en del självdisciplin, nyfikenhet och en mycket tålamod. Metoden Mindfulness är egentligen, i sig själv, väldigt enkel, men sedan lång tid tillbaka har vi skapat våra liv runt omkring aktiviteter, och tyvärr, också fastnat i attityder, som gör det extra svårt för oss att tillämpa denna så sunda, och egentligen väldigt förnuftiga, metod.

När vi praktiserar Mindfulness vill vi sakta ner, vi ”måste” sakta ner, och det visar sig att i början kan vi bli klart stressade av detta. Vi är så vana vid tempot, det har blivit normalt, och ibland t.o.m. nödvändigt, att ”vara ett steg före”.
Så vi planerar, tycker, analyserar och kommenterar, och det mesta av det vi ser, upplever eller iakttar, lägger vi också in på någon typ av ”värdeskala.”

Det blir tyvärr inte mycket tid över att ”lukta på blommorna”.
Det är ju dock dit som Mindfulness-träningen kan hjälpa oss. För den som är villig finns olika träningsprogram att följa, som långsamt öppnar upp för mer närvaro, starkare hälsa, och för mer njutning i vardagen. Om man väljer att aktivt börja praktisera Mindfulness, så dröjer det inte länge innan man noterar en höjning av den egna livskvalitéten.

Bl.a på grund utav att vi tränar oss i att aktivt rikta uppmärksamheten på intrycken … sinnesintrycken just nu. Då kan vi mer och mer uppleva världen direkt genom våra sinnen, och så landa ”här och nu”. Att öppna sina sinnen är ett av de mer enkla och lättillgängliga verktygen inom Mindfulness.

Tanken skapar stressen

Mindfulness handlar också mycket om att iakttaga det egna tankeflödet, och om att lära sig att skapa ett nytt förhållningssätt till sina tankar. Detta innebär att man försöker se sina tankar som ”bara” tankar, tankar som kommer och går, och som egentligen inte betyder någonting.
Om vi så kan släppa vår vanliga ”identifiering” med tanken, med vårt intellekt, så blir vi märkbart starkare, även faktiskt ( hur märkligt det än kan låta )  starkare mentalt.

När man börjar studera och praktisera ”naturlig närvaro” (som Mindfulness kallas ibland), så noterar man ganska snart att det är tankarna om själva händelsen som skapar stressen, inte händelsen i sig.  Det är hur jag väljer att relatera, medvetet eller omedvetet, till det som sker, som orsakar en obalans och eventuell störning.

Reaktion eller observation

Inom Mindfulness finns en rutin ;  S.O.A.S. , som vi kan använda i vår vardag.

S.O.A.S.  står för ;

S – stanna upp /  reagera inte bara instinktivt, eller som ett barn.

O – observera /  observera dina tankar, känslor, förnimmelser i kroppen, allting … bara observera, låt dig inte ryckas med. Det är tankarna om vad det är som sker,
som vill  ”jaga upp dig” i varv.

A. – acceptera / se verkligheten för vad den är ; ”så här är det just nu”, obs …”att acceptera” betyder inte att du måste tycka om, utan bara att ; ”det är som det här” …. alltså ; ”verkligheten är så här just nu” …

S. – svara eller släpp taget / finns det något du kan/vill, göra ? gör det då, om inte … låt det vara …släpp … låt det gå .  Behåll din kraft och din energi för dig själv.

S.O.A.S.

************************
Alldeles för ofta styrs vi av våra tankar, och drivs av våra känslor. Mindfulness leder oss till kontroll, och till en mycket mer angenäm vardag, likväl som till angenämare relationer. Vi blir helt enkelt mer angenäma personer att vara med, då vi tar ansvar för det som rör sig inom oss, istället för att hetsa upp oss, irritera oss på, eller på något sätt värdera eller kommentera, det som finns ”därute”.

Att träna medveten närvaro i vardagen, är dessutom mycket roligt och angenämt i stort !  Det handlar ju faktiskt om att öppna sina sinnen och där uppleva världen mer och mer intensivt …
och den är vacker !

***************

Om du vill veta mer om ”bakgrunden” till Mindfulness, så läs berättelsen jag skrivit från ett längre s.k. ”retreat” jag gjorde i Spanien 2004, ”Vipassana-10 dagar i tystnad”(se under ”Meditation”). Meditationen ”Vipassana”, som lärs ut och praktiseras på det långa retreatet jag skriver om i denna berättelse, är den absolut viktigaste källan till det som idag kallas Mindfulness, medveten närvaro i nuet.
De tre Vipassana-retreat jag själv deltagit i, har gått av stapeln på ett center vid foten av spanska Pyreneérna. De har alla varat i tio dagar, och innehållit 10 tim meditation/dag. Samtliga deltagare tillbringar de tio dagarna i s.k. ”noble silence”, vilket betyder total tystnad, utan ögon- eller kroppskontakt … utan bok, penna eller kontakt med omvärlden.

Att någon gång pröva något typ av retreat, och det behöver absolut inte vara så extremt som att tillbringa tio dagar i tystnad, kan bli en fantastisk, annorlunda och mycket vacker upplevelse !  Bl.a. pga att man faktiskt skapar en stark gemenskap även utan att prata !  Detta blir en stor överraskning för många som deltar för första gången.
Så läs gärna min ”story” … om hur jag personligen upplevde ett av mina ”Vipassana-retreat”, eller om du helt enkelt önskar mer teori eller skulle vilja ”förstå mera”.

Om du vill få överblick över de Vipassana-center som finns runt om i världen,
se :  www.dhamma.org

…och om du är intresserad av att lära mer finner du länkar till några av mina egna lärare på första sidan här. Du är också välkommen att titta in i min egna kalender. Kanske finns något där som passar ?

Peter Buchar