mindful yoga

  

      

av Peter Buchar

enkelt … långsamt

Mindful Yoga innebär att ”vara i kroppen” … fullt ut … när den är stilla, när den är i långsam rörelse … med all den uppmärksamhet man är mäktig, just då.

Mindful medveten Yoga kan vara en öppning för dig som vill lära känna din kropp och ditt sinne på ett djupare plan,  och för dig som önskar föra din Mindfulness-träning till nya spännande nivåer.

Om du har tränat Qigong eller TaiChi, som faktiskt då och då omnämns som kinesisk Yoga, så kommer du ofta att känna igen dig i Mindful Yoga-träningen. Likaså självklart om du tränat eller tränar någon annan typ av Yoga. Alla dessa innehåller redan mer eller mindre Mindfulness. Det är attityden, uppmärksamheten, koncentrationen och närvaron … i dessa övningar som skapar djupet, och som skapar skillnaden till ”vanlig” gymnastik och fysisk träning.

Det egentliga ”målet” för både Yoga, Qigong och TaiChi är meditationen.  Beroende sedan på skola och på instruktören eller coachen, så vinklas träningen mot olika fokus. Ibland betonas den fysiska delen av träningen mera, ibland den spirituella och andliga delen … ibland läggs extra fokus på den delen som syftar till ökad medvetenhet.

attityden

Om vi nu lägger in ”attityd Mindfulness” i träningen, så innebär detta ;
Vi släpper kopplingarna till prestation – effektivitet – mål – bra eller dåligt … 
Vi släpper egentligen all typ av bedömning.
Vi släpper också strävan, eller önskan, att träningen ska leda till någonting, t.ex. till avslappning, tillfredsställelse eller till välmående.

Vi lägger istället fullt fokus på själva upplevelsen. Hur märkligt det än kan låta, så är faktiskt, (om man lägger sin träning ”på denna nivå”) den egna upplevelsen, eller upplevelsen av den egna upplevelsen, klart viktigare än att rörelsen, positionen etc. utförs på ett ”riktigt”, eller rätt, sätt.

stillhet … bortom ansträngning

I Mindful Yoga-träningen ”går” vi, utan att sträva, mot stillhet och ansträngningslöshet … mot upplevelsen av lätthet – enkelhet – tomhet.

 Det är inte helt ovanligt att man först möter starka faser av rastlöshet – oro – värderande tankar ( typ ”det här kan väl inte göra någon nytta”, ”det känns ju ingenting”, ”jag gillar min vanliga yoga / min vanliga träning, bättre”  etc.).

Om vi vill tränga in i vad som menas med Mindful Yoga, så väljer vi, med de vanliga ”Mindfulness-attityderna”, att observera tankar – motstånd – rastlöshet – uttråkning m.m. 
Vi stannar alltså kvar i enkelheten, och möter det vi möter, och låter det som ska födas, födas.  Just enkelheten är en av de gyllene nycklarna !

Mindful Yoga är en intressant del av Mindfulness-träningen. En möjlighet att på allvar ”landa” i den viktiga delen av Mindfulness-metoden som kallas ”kroppskanning” eller ”kroppskänning”. Att känna kroppen är jätteviktigt om vi vill finna livet bortom tanke och förnuft.

Vi får också mångfaldigt tillbaka i form av starkare hälsa, bättre balans, cirkulation etc. , samt en växande intuition. Mindful Yoga är en möjlighet att ”stämma instrumentet kroppen” för lyssnande på nya subtila nivåer.
                                                                                                                       Peter Buchar