måla i meditation

 

    … 

Mindfulness  &  meditativt måleri.
… när måleriet lämnar krav och förväntningar och blir till en angenäm meditation

Många är de konstnärer som kan förtälja om när ”tiden stannar” … när själva skapandet tar över.  Det som sker då det värderande och analyserande ögat stängs. Detta öga som ”vill så väl”, men som ofta istället blockerar, fördröjer och saboterar.

Detta öga, ”denna inre domare”, var för mig, under många år ibland en ren pina, och tog då bort glädjen ur måleriet. Jag lyckades dock, med tålamod och envishet, och med hjälp av verktyg som t.ex. Meditation, att ”bryta igenom” till slut, och landa i den fina känslan av att skapa, utan att bedöma eller värdera.
Numera försöker jag behålla min nyfikenhet, släppa krav och förväntningar på att jag ska ”komma fram”, och istället, helt enkelt, bara fortsätta att måla !

I denna process blev mötet med konstnären och filosofen Curt Källman en fin hjälp för mig i mitt måleri . Somrarna 2002 och 2004 bodde jag på södra Öland och studerade där för honom, och praktiserade mitt måleri på heltid, ibland dygnet runt, i de stora lador där han samlade skaparhungriga individer från när och fjärran .
Jag fann i hans ”skola” Vedic Art den ”saknade” länken … kopplingen till filosofin och livet. Ett tänk som nu är närvarande när jag målar själv, eller när jag guidar andra in i skapandeprocessen.

******
Med hjälp av t.ex. Mindfulness går det sedan att träna sig i att observera det egna sinnet och det som händer i kroppen och i sinnet.

Detta objektiva iakttagande stärker.
Man hamnar då på något sätt ”utanför” själva värderandet, frustrationen etc. … utanför det som händer. Ett sorts vaccum bildas, en ”tomhet” … och där kan något födas, om man står och målar.

Detta sker naturligtvis, och har i århundraden också skett, för många konstnärer helt omedvetet, och utan hjälp av verktyg typ meditation.
Men helt klart kan man ta direkt hjälp av metoderna österifrån. Att meditera innan, eller i samband med måleriet, kan hjälpa oss till det eftersträvansvärda tillståndet då ”bilden målar sig själv”.
Genom att sedan medvetandegöra det som sker, så ökar också möjligheterna dramatiskt att bli sin ”egen herre”, och styra över sina drömmar och sin längtan och den kreativa processen.

******

En kurs i meditativt måleri ska vara en angenäm blandning av måleri, teknik och ”meditation” … ett fokuserat ödmjukt arbete … med syfte att bryta igenom, lösgöra och stimulera kreativiteten, samt finna det alldeles egna personliga uttrycket, just nu.

… meditativt måleri … eller om du så vill, måleri och Mindfulness.

Peter Buchar

För kurser  i måleri,  se kalendarium, och för mer info om mitt arbete i ateljén, utställningar och för tillgång till galleri  där jag visar mina bilder … se www.peterbuchar.com